Trang chủ > Baccarat trực tuyến > Baccarat: 2 cách để giành chiến thắng lớn với số tiền nhỏ

Baccarat: 2 cách để giành chiến thắng lớn với số tiền nhỏ

admin Baccarat trực tuyến 2022/12/23
(1) Cách 1
 
(1) Cá cược: Ba loại, ngẫu nhiên so với ngẫu nhiên, dụng cụ: 8 quả bóng bàn, mỗi quả được đánh dấu: BBB.BBP.BPB.BPP.PPP.PPB.PBP.PBB.Cho vào một chai nhựa lớn, mỗi quả lấy ra một quả bóng tại một thời điểm. Hoặc: Sử dụng 16 quả bóng bàn, mỗi quả được đánh dấu bằng:
 
BBBB.BBBP.BBPB.BBPP.BPPP.BPPB.BPBP.BPBB.PBBB.PBBP.PBPB.PBPP.PPPP.PPPB.PPBP.PPBB. Lấy một quả bóng tại một thời điểm.
 
Chỉ cần nhìn vào bốn trên ba: (đặt cược đầu tiên giống như mua giống nhau và đặt cược đầu tiên giống như mua giống nhau)
 
Ví dụ: Shake out: BBPP Nó phụ thuộc vào việc Dalu đang lái xe gì vào lúc này. Nếu Dalu mở B, đó là cược đầu tiên, thì hãy mua 3 cược: PBB. Nếu Dalu mở P, đó là cược đầu tiên, thì hãy mua 3 cược: BPP. Theo cách này, nó tương đương với một cược ảo, và bạn có thể sử dụng công thức ba cược để đạt được mục đích của công thức giả bốn.
 
(2) Quy mô Lưu ý: 1.1.1----2.2.2. Mua 1.1.1 trước, đặt cược đầu tiên thì chơi lại 1.1.1. Nếu cược lần đầu không thành công thì mua lại 1.1. Có bốn kết quả :- 1+1+1 sẽ bắt đầu lại, -1+1-1 và -1-1+1 sẽ mua 2.2.2 và giành được 2 lần 1.1.1, nếu -1-1-1=-3 cũng mua 2.2 .2 Thuần thắng 2 hiệp 2 hiệp 1.1.1.
 
(3) Hiệu trưởng: Dài bằng 9 yard nhân 3 = 27 yard.
 
(2) Cách 2
 
(1) Đặt cược: ngẫu nhiên so với ngẫu nhiên, công cụ: tìm máy đánh màu máy mạt chược, đặt xúc xắc vào đó, mua ngân hàng khi lắc điện là 1.2.3, mua người chơi khi lắc điện 4.5.6. Hoặc cho 3 viên xúc xắc vào bên trong, lắc màu bằng điện và lắc ra: 3 chấm--10 chấm tương ứng tượng trưng cho BBBB.BBBP.BBPB.BBPP.BPPP.BPPB.BPBP.BPBB bắt đầu bằng B.
 
Lắc ra: 11:00--18:00 tương ứng đại diện cho PBBB.PBBP.PBPB.PBPP.PPPB.PPBP.PPBB.PPPP bắt đầu bằng P. Xem bốn chọi ba.
 
(2) Ghi chú mã: Cáp thẳng giả: 1.1.1--2.4.8. Loại 1.1.1 trước và có hai cách sử dụng: (1) Một là rủi ro nhỏ.Khi mua 1.1. 1, nốt đầu tiên trúng Quay lại 1.1.1. Nếu lần đặt cược đầu tiên không thành công, hãy mua lại 1.1. Có bốn kết quả: -1+1+1, -1+1-1 và -1-1+1, cả hai quay lại 1.1.1 Nếu- 1-1-1 mua 2.4.8, phục hồi 2. Quay lại 1.1.1.
 
(2) Mua 1.1.1 trước, trúng lần đầu thì chơi lại 1.1.1. Nếu lần đầu thất bại thì mua lại 1.1. Có 4 kết quả: -1+1+1 rồi thử lại, -1+ 1-1 và -1-1+1, sau đó mua 2.4.8, thu hồi 2. Nếu -1-1-1=-3, mua hai lần 2.4.8, thu hồi hai lần 2=4, hoàn lại 1.1 .1.
 
(3) Hiệu trưởng: miễn là 15 nhân 3 = 45 yard hoặc 17 yard nhân 3 = 51 yard.
AD
TAG: Baccarat